tietosuojaseloste

ILON VILLAT

HENKILÖTIETOLAKI (523/99)

Laatimispäivämäärä 14.11.2018

toiminimi Ilon villat

1. Rekisterin pitäjä

toiminimi Ilon villat

Rokkakankaantie 8, 41350 LAUKAA

Y-1341385-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja / tai yhteyshenkilö

Vastuu ja yhteyshenkilö: Sari Taimi

puh. +358400 163 321

3. Rekisterin nimi

Ilon villojen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ( rekisterin käyttötarkoitus )

Asiakasrekisteriä pidetään tilausten käsittelyä, kutsujen lähettämistä ja asiakassuhteen hoitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

- asiakkaan etu- ja sukunimi

- asiakkaan puhelinnumero

- asiakkaan sähköpostiosoite

- tilatut nimekkeet ja tilausmäärät

- tilauksen maksaja

- tilauspäivämäärä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kotisivujen kautta tilanneet asiakkaat osoitteessa: https://www.ilonvillat.com